Csatlakozási lehetőség

Csatlakozási lehetőség

Csatlakozási lehetőséget, hivatalos munkalehetőséget, működési formát ajánlunk kézműveseknek, természetgyógyászattal vagy segítő energetikai kezeléssel foglalkozók számára.

Akkor érdemes elgondolkoznod, ha váltani szeretnél, ha már ki is alakult, hogy mivel foglalkoznál, ha már kézműveskedsz vagy kezelsz is. Ha már érzed a hívást, csak nem tudod, hogy hogyan valósítsd meg.

Együtt biztos sikerül!

Mindenki saját tevékenységét önállóan végezheti, akár együtt, akár egymástól függetlenül, egy közös adószám alatt. Ennek feltétele a megbízható, becsületes elszámolás!

Minden tag bérezése, az általa megtermelt összegből áll, a járulék levonása után. Így fontos, hogy tudjon termelni, legyen bevétele.

Csatlakozási lehetőségek, Kapcsolódási lehetőségek:

 • Szövetkezeti tag és tagi munkavállaló.– Teljes tag, kedvezményes járulékfizetéssel.

Három havi regisztrált álláskeresőként, jogosult az államilag támogatott munkavállalói jogviszonyhoz, valamint a kedvezményes járulékfizetésre. (Kedvezmények bekezdésnél, lejjebb olvasható.)

Belépési nyilatkozat és után a tag tagi jogviszonyba kerül, a 30.000 Ft törzstőkéhez való hozzájárulást befizeti.

Majd munkavállalói státuszba hivatalosan be van jelentve, így tevékenységet végezhet, a szövetkezet keretein belül. A FÉNYSZARVAS Szolgáltató és Kereskedő Szociális Szövetkezet adószámán, támogatásával. Csapatban és önállóan is végzi a tevékenységét. Havi pontos elszámolással tartozik, járulék és tagdíjfizetési kötelezettsége van, ennek összege 15.000 Ft.

Taggyűlésen való részvételhez joga van, a döntéshozatalban, szavazati joggal rendelkezik. A passzív tagokkal és a külsős bérlőkkel szemben, prioritást élvez.

A FÉNYSZARVAS honlapján való bemutatkozást, megjelenést (link építési lehetőség) biztosít a szövetkezet.

FÉNYSZARVAS közösségi média felületein, aktív részvételi lehetőség. A tagi munkavállalónak joga van, az általa kezdeményezett és lebonyolított rendezvények esetén, a FÉNYSZARVAST, szervezőként megjeleníteni, a FÉNYSZARVAS saját eseményei közötti szerepeltetni az eseményt.

Elérhetőségét, szóróanyagát a FÉNYSZARVAS székhelyén kihelyezheti.

Kitelepüléseken, közös projektekben való aktív részvételi lehetőség.

A FÉNYSZARVAS székhelyén, kedvezményes helyiség bérleti díj.

 • Szövetkezeti tag, de nem munkavállaló. – Alkalmi bejelentéssel vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatható.

Regisztrált álláskeresői státuszban van, vagy főállással rendelkezik.

Belépési nyilatkozat után, tagi jogviszonyba kerül, a 30.000 Ft törzstőkéhez való hozzájárulást befizeti.

Adott projektre, tanfolyamra, időszakos munkára, megbízási szerződést köt a FÉNYSZARVAS Szolgáltató és Kereskedő Szociális Szövetkezettel, adott bérezéssel. Járulékfizetés itt nincs államilag támogatva. (kb. 35-45%)

Vagy alkalmi munkavállalóként van bejelentve a Szövetkezetbe, adott napokra. (max. 15 nap / hónap)

Mindkét esetben, a FÉNYSZARVAS Szolgáltató és Kereskedő Szociális Szövetkezet adószámán, támogatásával, csapatban és önállóan is végzi a tevékenységét. Havi tagdíjfizetési kötelezettsége van, 15.000 Ft.

A FÉNYSZARVAS honlapján való bemutatkozás, megjelenés (link építési lehetőség),  FÉNYSZARVAS facebook oldalán, események menüben megjelenítés, a FÉNYSZARVAS, mint szervezőként való megjelenítése. Kitelepüléseken, közös projektekben való részvétel, kedvezményes helyiség bérleti díj.

 • Szövetkezeti tag, de tevékenységet nem végez – Passzív tag.

Belépési nyilatkozat után, tagi jogviszonyba kerül, a 30.000 Ft törzstőkéhez való hozzájárulást befizeti.

Taggyűlésen való részvételhez joga van, a döntéshozatalban, szavazati joggal rendelkezik. Külsős bérlőkkel szemben, prioritást élvez.

Sem csapatban, sem önállóan nem tevékenykedik a FÉNYSZARVAS Szolgáltató és Kereskedő Szociális Szövetkezet adószámán.

Közös projektekben együttműködési lehetősége van, de a közösséget érintő dolgokban, önálló döntéshozatala nincs.

Saját projektekben, a FÉNYSZARVAST szervezőként nem jelenítheti meg. Helyiséget teljes áron bérelhet, FÉNYSZARVAST helyszínként jelölheti meg.

Helyiségbérlés esetén, a közösségi oldalon a FÉNYSZARVAS megosztja az eseményét, de saját programjai között nem szerepelteti. Székhelyen, a szórólapját kihelyezheti.

Havi tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

 •  Szövetkezetnek nem tagja – Külsős

Nincs tagi jogviszony, fizetési kötelezettség nincs.

Együttműködési lehetőség van, a FÉNYSZARVAS Szociális Szövetkezettel, illetve tagjaival.

Helyiségbérlés esetén, a saját projektekben, a FÉNYSZARVAST szervezőként nem jelenítheti meg. Helyiséget teljes áron bérelhet, FÉNYSZARVAST helyszínként jelölheti meg.

Helyiségbérlés esetén, a közösségi oldalon a FÉNYSZARVAS megosztja az eseményét, de saját programjai között nem szerepelteti. Székhelyen, a szórólapját kihelyezheti.

Havi tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

 • Tagi munkavállalói jogviszony szüneteltetése – A szüneteltetés feltétele, fél év aktív tagi munkavállalói jogviszony, rendszeres tagdíjfizetéssel. A szüneteltetés nem haladhatja meg a 3 hónapot, melynek időtartalma alatt, csökkentett, 5000 Ft/hó, tagdíjfizetés szükséges.

A szüneteltetés ideje alatt, a csökkentett tagdíj fizetése jogosulttá teszi a FÉNYSZARVAS médiafelületein történő megjelenésre, továbbá a taggyűléseken, a háttérmunkálatokban való aktív részvételre.

Ha ismersz olyat, akit érdekel…

Egy olyan, egymást támogató csapatot kívánjuk fenntartani, amiben mindenki azt a tevékenységet végzi, amit szeretne, amiben elhivatottságot érez, de még nem tudott benne elindulni. Legyen ennek akadálya pénz, magas járulék fizetés, egyedüllét, támogatás nélkül, stb. Egyéni vállalkozóként, Bt-ként, Kft-ként elindulni, nem könnyű feladat. Így gyakran hagyjuk az álmainkat szertefoszlani.

A Szociális Szövetkezeti forma, erre tud jogilag és anyagilag is megoldást találni a csatlakozás esetén. Félúton van az egyesület és a gazdasági társaság között.

Minden tag bérezése, az általa megtermelt összegből áll, a járulék levonása után. Így fontos, hogy tudjon termelni, legyen bevétele.

A mi  szövetkezetünknek, két pillére van. 

Az egyik, a kézműves szekció. Tagjainknak kedvező járulékfizetést (mellékletben található a jogi összefoglaló) mellett, a közös adószám használatát, a közös web áruházban való megjelenést és kitelepüléseken való támogatást tudunk biztosítani. Tervekben szerepel, üzlethelyiség, melyben a termékek elhelyezése biztosított lesz. Ennek a megvalósításához megalakulásra, összefogásra (törzstőkére, havi tagdíj), támogatókra, pályázatokra van szükségünk.

A másik terület, melyre szintén nagy hangsúlyt kívánunk fektetni, a kezelések. Elsősorban alternatív, természetgyógyászati és energetikai kezeléseket, terápiákat, segítő tevékenységet végző, hiteles társainkat keressük. Csapat szellemben, egymást kiegészítve és támogatva tudunk a legjobban segíteni a hozzánk fordulóknak. Kezelő helyiséget, helyiségeket tartunk fenn, amit a tagjaink előzetes egyeztetést követően,  használhatnak. Jogilag, adózási szempontokból is törvényes kereteket biztosítva, önmagunknak és a szövetkezetnek is.

Akkor érdemes elgondolkoznod, váltani szeretnél vagy már ki is alakult, hogy mivel foglalkoznál, esetleg már kézműveskedsz vagy terápiát, kezeléseket végzel. Ha már érzed a hívást, csak nem tudod, hogy hogyan valósítsd meg.

Együtt biztos sikerül!

Rövid összefoglaló a Szociális Szövetkezetek működéséről

nyitott társaság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy. Alapításához legalább 7 tag szükséges, amelyből legalább  egy, Önkormányzat. Tagjai csak magánszemélyek és önkormányzatok lehetnek.

 • * kedvezményes: 3 hónapot meghaladó, regisztrált álláskereső vagy közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy,
 • * nem kedvezményes: megbízási szerződéssel, alkalmi munkavállalói jogviszonyban, vagy teljes foglalkoztatású alkalmazottként.
 1. Alapítási költség: 30000,– Ft összegű részjegy. A részjegyek összessége a szövetkezet törzstőkéje.
 2. Adó- és járulékterhek: 

A tagok személyes járulék és adókötelezettsége:
* bevétel és költségek alapján, 10% nyugdíjjárulék
* bevétel és költségek alapján, 15% SZJA
* támogatott ESZJ (egészségügyi szolgáltatási járulék, jelenleg: 8000 Ft/hó) bevételtől és költségektől függetlenül

   •  1. év 0%
   • 2. év 25%
   • 3. év 50%
   • 4. év 75%
   • 5. év 100%
 • * társasági adóelőleg év közben nincs, egy összegben, évente 1x fizetendő, mértéke 9% – a társaság eredményéből fizetendő
 • * helyi iparűzési adó évi 2.500.000 Ft nettó árbevételig 0%, a fölött 1%
 • * évi 12.000.000 Ft árbevételig alanyi mentes, tehát az ÁFA mértéke 0% (részletesebb megfogalmazás)
 1. Mindenki saját tevékenységét önállóan végezheti, akár együtt, akár egymástól függetlenül, egy közös adószámon. Az önállóság feltétele a megbízható, becsületes elszámolás!
 2. Kötelezettségek, költségek:
  • * Közös költség fizetése, havi fix összeg, minden tagnak: 15000,- Ft/hó/fő (könyvelés, web áruház, marketing, nyugta tömbök, irodaszer, induláshoz igénybe vett rezsi, stb.)
  • * A helyiség bérleti díjának fizetése, mindenki számára, a használattól függő hozzájárulást teszi lehetővé. Egyéni kalkulációban, havi fix vagy óradíjra számolva.
  • Vagy a pontos óradíjak:

KÜLSŐS

ÓRA

TAG

1 500 Ft 1 1 000 Ft
3 000 Ft 2 2 000 Ft
4 500 Ft 3 3 000 Ft
6 000 Ft 4 4 000 Ft
7 500 Ft 5 5 000 Ft
9 000 Ft 6 6 000 Ft
10 500 Ft 7 7 000 Ft
12 000 Ft 8

8 000 Ft

 • Havi 1x-i pontos, megbízható, becsületes elszámolás minden hónap 10. napjáig.
 • * A csapatban, önként vállalt feladatok elvégzése.
 • A szövetkezet pénzügyi válsághelyzet esetén pót befizetést írhat elő.

Részletszabályok megtalálhatók az alábbi törvényekben:

* 2013. évi V. törvény 3325§ – 3367§

* 2006. évi X. törvény 14§ – 21§

Kérdésekkel a Kapcsolat oldali lehetőségek egyikén, vagy az alábbi űrlapon fordulhat hozzánk.

  Kapcsolódási lehetőségek:

  1. 1. Munkanélküli: Tag + tagi munkavállaló; 10% járulék a bevétele után +15% SZJA + havi tagdíj

  Munkanélküli, tagi munkavállaló: 3 hónapig álláskereső vagy közmunkás jogosult a kedvezményes járulékfizetésre. 

  2. Van munkahelye:

  a) másodállásban alkalmazott néhány órában nálunk; bevételei után az összes alkalmazotti járulék levonásra kerül (több mint a fele) + havi tagdíj. Ugyan úgy, mint minden munkahelyen.

  b) megbízási szerződés alapján végzi a tevékenységét; valamivel kevesebb járulék, mint alkalmazottként (nem egészen a fele) + havi tagdíj

  3. Vállalkozó:

  a) belép tagnak és a havi díj ellenében használhatja a helyiséget, vagy kap a termékeinek egy polcot; a saját adószámával végzi a tevékenységét; a tagdíjról számlát kap, amit bérleti díjként az egyéni vállalkozásában költségként elszámolhat

  b) nem tagként bérleti díj ellenében használja a helyiséget vagy polcot kap a termékeinek, melyről számlát kap és költségként elszámolhatja