Blog

Véleményeink, tapasztalataink, velős gondolatok, melyeket szívesen megosztunk a nagyközönséggel.


Fényszarvas Szociális Szövetkezet küldetése:

Küldetésünket tekintve mint ahogy az a név választásnál is fontos volt, és szerintem ez sem a véletlen műve, hogy Fényszarvas lettünk. A fény mint olyan a tisztaság, és a legmagasabb energia forrása. Szarvas, mint a figyelemre, és az éberségre mutat.Változásra, megújulásra, az ébredésre , új utak, és lehetőségekre mutat, keres, vándorol, s ugyanakkor ezt hittel, a léleknek mutatva-
Valamikor réges-régen a Csodaszarvas legendájában a Magyarság egy szarvast követve érkezett a Kárpátmedencébe. Itt telepedett le, és tudott valamit, amire ma már nem emlékszik. A Fényszarvas pedig az új energiákat képviseli, egy magasabb minőségben.


Segítünk másoknak a boldogságot, a békességet és a harmóniát megtalálni.


Olyan termékek és szolgáltatások létrehozása és népszerűsítése, melyek egyaránt szolgálják kényelmünket, színesítik napjainkat, simogatják lelkünket, továbbá kibontakoztatják a bennünk rejlő kreativitást és elfojtott érzelmeket.


Egyéni fejlődés és kiteljesüléshez teret adjon. Társadalmi, gazdasági és jogi útvesztők között is megtalálni és érvényesíteni az egyént és tevékenységének fennmaradását.


Küldetésünk a együttműködés, a segítőkészség és hogy a szövetkezettel bármi módon kapcsolatba kerülő emberek elégedettek legyenek.